Header TRAG 1600x688

Nevsehir Logo

NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNİVERSİTESİ TANIMLAMASI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVUN) kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. NEVUN bünyesinde 7 farklı fakülte ve 2 tane yüksekokul vardır. NEVUN; ulusal ve uluslar arası alanda kendine güveni tam, üretken, sosyal sorumluluk sahibi, sosyal durumlara ayak uydurabilen, teknoliji üreten ve takip eden bireyler yetiştirmeyi amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

NEVUN bir üniversite olarak çalışanları ve yayınlarıyla akaemik sosyal değerlere tamamıyla bağılı bir üniversitedir. Bu da toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli olan bilimsel bilgi ve teknelojik ilerlemeyi sağlamaktadır. NEVUN’de bulunan birçok araştırma merkezi kendilerini sosyal farkındalık ve fayda üzerine kurmuşlardır. Örneğin NEVUN’de bulunan merkezlerden bir tanesi “Engelsiz Üniversite” merkezidir. Bu merkez sadece Üniversitede bulunan öğrencilerin değil aynı zamanda şehirde ve yörede bulunan tüm engelli bireylere yardım amacıyla kurulmuştur. Diğer bir merz de “Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” dir. Bu merkez de kadınların iş hayatlarında başarılı olmaları ve iş hayatında daha fazla bulunmaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. NEVUN de bulunan merkezlerde engelli bireylere ve risk altında bulunan bireylere yönelik birçok proje yapılmıştır. NEVUN bu yıl faaliyete girmek üzere “Binicilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” ni aktif hale getirecektir. Bu merkez özellikle engelli bireylere yönelik hizmetler vermeyi de planlamaktadır. Bu merkez kurulduktan sonar NEVUN’de bulunan bölümlerden birisi olan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından bu merkezde engelli biniciliğine yönelik dersler verilmesi planlanmaktadır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi “Binicilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” bu yıl aktif hale gelebilecktir. Merkezin yapılması ile ilgili tüm prosedürler yerine getirilmiştir. Böylece, bu merkezde engellilere yönelik binicilik eğitiminin verilmesi de sağlanacaktır. Bu merkez özellikle diğer kuruluşlarla iletişime geçerek törapatik binicilik uygulamaları ile ilgili eğitimler verilmesi de planlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümnde bulunan iki öğretim elemanı törapatik binicilik uygulamaları ile ilgili uygulama ve araştırmalar yapmaktadırlar. Bu öğretim elemanlarından birisi adaptif binicilik ile ilgili birçok ulusal ve uluslar arası seminer ve kurslara katılmıştır. Diğer öğretim elemanı ise hareket kontrolü ve beceri eğitimi üzerine doktora sahibidir ve adaptif binicilik ile ilgili temel eğitim seviyesine sahiptir. Yakın zamanda bu alanda çalışacak elemanların sayılarının artacağına inanmaktayız. NEVUN Kapadokya merkezinde yer almaktadır ve Kapadokya aynı zamanda “güzel atlar diyarı” olarak da bilinmektedir. Bu bölgede çok sayıda binicilik merkezi ve binici antrenörleri de bulunmaktadır. Merkezimizin aynı zamanda bu binicilik antrenörlerine de adaptif binicilik ile ilgili temel eğitimler sunma planı bulunmaktadır.

Ortaklarımız

Bunlar projedeki altı ortaktır. Ülkenin sitesini yeni bir pencerede görmek için bayrağa tıklayın.